IslamBosna.ba- Allahov Poslanik, s.a.v.s., u jednom hadisu kaže: Radost moga oka je u namazu. (en-Nesai, Ahmed). Ako je čovjekova radost u namazu, kako onda može pronaći radost u nečemu drugom.

Namaz, koji je istinska radost vjerničkog oka, jeste onaj namaz koji posjeduje svjetlost i argumente, namaz koji se uzdiže Uzvišenom Gospdaru, koji ga prihvata, namaz koji tada govori: Allah te sačuvao kao što ti čuvaš mene. Što se tiče namaza koji je zanemaren, čiji propisi, pravila i skrušenost nisu ispoštovani, on će biti bačen poput poderane odjeće u lice onoga ko ga je obavio, govoreći mu: Allah te upropastio kao što si ti mene.

U merfu’ hadisu, od Ibn Amra se navodi: Nema nijednog vjernika, koji uzme ispravno abdest, zatim obavi namaz u njegovom vremenu radi Allaha, ne oduzimajući mu ništa od vremena, ruku’a, sedžde ili dijelova a da ga Allah ne uzdigne bijela i blistava između dva horizonta, sve dok ne dođe do Milostivoga.

Ko ustane obaviti namaz, pa ne upotpuni svoj abdest, odlaže ga do kraja njegovog vremena i ne obazire se na ruku’, sedždu i njegove dijelove, njegov namaz će biti uzdignut taman i crn, neće preći kosu njegove glave i reći će: ‘Allah te uništio kao što si ti mene, Allah te uništio kao što si ti mene.’ (hadis je slab).

Namaz će biti primljen kada bude obavljen u skladu sa Allahovom veličinom. Ako je namaz onakav kakav dolikuje da bude upućen Allahu, On će ga primiti, u suprotnom neće biti primljen.

Nemoj zaboraviti da podijeliš hair!

Autor: Ibn Kajjim el-Dževzijje

Prijevod i obrada: IslamBosna.ba